ХАМТАРСАН СУДАЛГААНЫ БАГ ТӨВИЙН БҮСИЙН АЙМГУУДАД ХАЧИГТ ХАЛДВАРЫН ТАНДАЛТ, СУДАЛГАА ХИЙЖ БАЙНА

2023-05-16 31 0

УМЭАЦТЛ-ийн захирлын баталсан удирдамжийн дагуу тус лабораторийн вирус судлагч Э.Базаррагчаа, ЗӨСҮТ-ийн тархвар зүйч Д.Отгонбаяр нараар ахлуулсан салбар дундын хамтарсан судалгааны баг хачгаар дамжин халдварладаг шинэ болон сэргэн тархаж буй хүн, мал амьтны халдварт өвчнүүдийг илрүүлэх, халдварлалтын түвшинг тогтоох, малын эмч, малчдад урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл түгээх тандалт судалгааны ажлыг 2023 оны 5-р сарын 10-20 өдрүүдэд Сэлэнгэ, Булган, Дархан-уул аймгуудад хийж гүйцэтгэхээр орон нутагт ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ