ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ ОРОН БАЙРААР ХАНГАСАН ИРГЭН, ААНБ-Д ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД 48 ЦАГИЙН ДОТОР БҮРТГҮҮЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ

2023-01-09 50 0

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.4 дэх хэсэгт заасны дагуу гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 48 цагийн дотор бүртгүүлэх үүрэгтэй.

Иймд гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, ахуйн нэгж байгууллагууд

-Eimmigration.mn сайт

-“E-immigration” гар утасны аппликэйшн

-“E-Mongolia” системийг ашиглан 48 цагийн дотор тухайн гадаадын иргэнийг цахимаар бүртгүүлэхийг ГИХ-гаас анхаарууллаа.

Холбоотой мэдээ