БАЙГАЛИЙН ОЙГООС ЗУЛЗАГАН МОД ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХЫГ 2030 ОН ХҮРТЭЛ ХОРИГЛОВ

2022-10-11 39 0

Байгалийн ойгоос зулзаган мод шилжүүлэн суулгахыг 2030 он хүртэл хориглох тушаалыг Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын сайд гаргасан байна.

Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөөцийг зохистой ашиглах, ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг хангах зорилгоор байгалийн ойгоос зулзаган модыг түймрээс хамгаалах халз зурвас, эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас гаргахаар төлөвлөсөн болон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордтой давхацсан ойн сангийн талбайгаас аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газрын зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд шилжүүлэн суулгахыг 2030 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл хугацаанд хориглож байгаа юм.

Энэ оны арванхоёрдугаар сарын 1-ний дотор байгалийн ойгоос зулзаган мод шилжүүлэн суулгасан байдалд үнэлгээ, мониторинг хийхээр болжээ. 

зураг

Холбоотой мэдээ