ХЭРЛЭН СУМЫН “ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН” ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА

2022-09-21 80 0

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны А/361 тоот тушаалаар “Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг баталж, үүний дагуу Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ИТХ-аас сумын “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-ийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилж, зээл олгох товыг тогтоосон.

Үүнтэй холбогдуулан Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын дарга Л.Наранбатаар ахлуулсан сумын Хоршоог хөгжүүлэх сангийн зээлийн зөвлөл хуралдаж, төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар зарлалаа.

/эх сурвалж: https://www.facebook.com/bapokii.pokii?cft[0]=AZWrMcw–rQcCjmwjGi_s6xSNFusMfAis7gtXWuqkBs6dXw9K7sVgN_ZNOMy5LTQWfQJ-YRjxn7s0OnEPRAlVxwtiqgyovAYKH6bQ28OC1Wum12RBMUbm8Ra1DKb-k4n83g&tn=-UC*F

Холбоотой мэдээ