ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭ ӨМНӨХ САРААС 2.9 ХУВИАР ӨСЛӨӨ.

2022-09-19 50 0

2022 оны 8 дугаар сард шинэ орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.32 сая төгрөг болж, Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн их буюу 3.6 сая төгрөг байна.

Харин хуучин орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.13 сая төгрөг болж, Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн их буюу 3.74 сая төгрөг байна.

Холбоотой мэдээ