ЯВУУЛЫН АМБУЛАТОРИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2022-09-15 66 0

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн мэндийн газрын Явуулын амбулаторийн баг Орхон сумын Энхтал багийн төвд ажиллаж байна.

Явуулын амбулаторийн үзлэг нь алслагдсан хөдөөгийн хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ойртуулах, өндөр настан, эмзэг бүлгийн хүн ам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүд, нярай болон 0-5 насны хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилготой юм.

Орхон сумын Энхтал багийн төвд 3 чиглэлийн нарийн мэргэжлийн эмч нар одоогоор давхардсан тоогоор 336 иргэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлээд байна.

Холбоотой мэдээ