Хөдөө, орон нутагт шилжин суурьших болон тухайн орон нутагт амьдарч буй анх удаа орон сууц худалдаж авах иргэдийг дэмжинэ

2022-09-15 65 0

Хөдөө, орон нутагт шилжин суурьших болон тухайн орон нутагт амьдарч буй анх удаа орон сууц худалдаж авах иргэдийн

ипотекийн зээлийн хүүгийн 6%-ийг хөнгөлж 3% болгож,

урьдчилгаа төлбөрийн 30%-ийн 60%-ийг төр батлан даана.

ипотекийн зээлийн хүүгийн 6%-ийг хөнгөлж 3% болгож,

урьдчилгаа төлбөрийн 30%-ийн 60%-ийг төр батлан даана.

Хөдөө, орон нутагт шилжин суурьших болон тухайн орон нутагт амьдарч буй анх удаа орон сууц худалдаж авах иргэдийн

ипотекийн зээлийн хүүгийн 6%-ийг хөнгөлж 3% болгож,

урьдчилгаа төлбөрийн 30%-ийн 60%-ийг төр батлан даана.

Хүүгийн зөрүү болох 8 тэрбум төгрөгийг энэ жилийн төсөвт тусгасан байгаа.

Энэхүү зээл олгогдож эхэлсэнээр жилд 5,600 хүртэлх өрх хамрагдах нөхцөл бүрдэхээр байна.

УИХ-аар Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулж, Ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн 30%-ийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах эрх зүйн орчин бүрдсэн.

Засгийн газрын 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 301-р тогтоолоор орон нутгийн ипотекийн урьдчилгаа төлбөрийг Зээлийн батлан даалтын сангаас санхүүжүүлэх боломжтой болсон.

Одоогоор орон нутгийн ипотекийн зээл олголтыг эхлүүлэх хамгийн сүүлчийн шат буюу орон нутгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээг байгуулахаар Сангийн яам, Монголбанк, Зээлийн батлан даалтын сан, арилжааны банкууд хамтран ажиллаж байна.

/эх сурвалж: Сангийн яам/

Холбоотой мэдээ