УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ “ОИЦ” СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД “СОНИРХОЛТОЙ ГАЗАРЗҮЙ” НАМРЫН ЭКСКУРС ХИЧЭЭЛД ХАМРАГДЖЭЭ

2022-09-13 62 0

Сурагчдын газарзүйн хичээлээр олж авсан мэдлэг чадварыг бататгах, хөгжүүлэх, улмаар амьдрал ахуйдаа хэрэглэх боломжийг олгохын сацуу хүрээлэн буй орчноо судалж танин мэдэж, тулгамдаж буй асуудлуудыг олж илрүүлэн, шийдэх боломжийг эрэлхийлдэг дадалтай болгох зорилготой Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн “Сонирхолтой газарзүй” намрын экскурс хичээл 9-р сарын 11-ны өдөр Дархан-Шарын гол- Тужийн нарс чиглэлийн дагуу амжилттай явагджээ.

Эх сурвалж: Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль

Холбоотой мэдээ