ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2 ДУГААР БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2022-09-06 64 0

E-Mongolia-д цэцэрлэгийн 2 дугаар бүртгэл эхлэх гэж байна. Энэ бүртгэлд цэцэрлэгт бүртгүүлэхэд хаягийн асуудалтай, нэг айлын хүүхдүүд өөр өөр цэцэрлэгт хуваарилагдсан гэх мэт тохиолдолд дахин бүртгэл хийлгэж асуудлаа шийдүүлэх боломжтой.

Он дуустал авилга, албан тушаалын гэмт хэрэгтэй холбоотой иргэдээс ирсэн гомдол дээр суурилан тусгай зөвшөөрлүүдийг цахимжуулах ажлууд хийгдэж байна.

Мөн тодорхой лавлагаа тодорхойлолтыг Англи хэл дээр гаргадаг болохоор ажиллаж байна.

/ЭХ СУРВАЛЖ:https://www.facebook.com/bolor.crystal.77?cft[0]=AZVKiH21Hxkc5k9bkXf9q9bhXLIAFFf1yrbxKaLEhSaGjr1-7tPuNmZhBl9uE88zRlucJ8eAR3F2ZpE8LBQsRZ9Mg4uU9zr8uuRCPtj9–rkGdQwC7x5iIWPz160xZ9aw0j8NGAH6PjEKBPw_-aiEvA9&tn=-UC*F

Холбоотой мэдээ