ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛАГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭГДЭВ

2022-09-03 53 0

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/282 дугаар тушаалаар ‘’Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам’’-ыг шинэчлэн баталлаа.

Шинэчлэн баталсан журмаар хуш модны самрыг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс дараа оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор түүж бэлтгэнэ.

Холбоотой мэдээ