УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

2022-08-31 167 0

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хяналт шалгалтын 01/17 дугаар удирдамжийн дагуу Өлгий сумын нийтийн ундны усны эх үүсвэрүүд, төвлөрсөн бус усан хангамжтай  хүнсний үйлдвэрүүдээс  MNS ISO 5667-5:2001 стандартын дагуу дээж авч, ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ