УЛСЫН ДУГААРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ИРЭХ  САРЫН 27-НД ЭХЭЛНЭ

2022-08-31 216 0

Дуудлага худалдаа болох хугацаа: 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд

Дуудлага худалдааны цахим хаяг: auction.transdep.mn

Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ:

– 000А, АААА 2,000,000 /хоёр сая төгрөг/,

00А0, 0ААА, А000, 00АА, 0А00 500,000 / таван зуун мянган төгрөг/,

– 00АВ, АВАВ, АВВА, ААВВ, ААА0, АААВ, бусад 20 дугаар, орон нутгийн дугаар 100,000 / нэг зуун мянган / төгрөг

Дуудлага худалдааны бүртгэл: Оролцогчдыг дуудлага худалдаа явагдахаас 3 хоногийн өмнөөс цахимаар бүртгэн дэнчинг хүлээн авах бөгөөд дуудлага худалдаа явагдах өмнөх өдрийн 23 цаг 00 минутад бүртгэл хаагдана. /Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу/

Худалдан авах гэрээний нөхцөл: Хамгийн өндөр үнэ өгсөн оролцогч тухайн дуудлага худалдааны ялагч болох бөгөөд худалдан авсан улсын дугаарын үнийг 24 цагийн дотор төлж, “Улсын бүртгэлийн дугаар олгох гэрээ” байгуулснаар баталгаажна.

Эх сурвалж: АТҮТ

Холбоотой мэдээ