НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХУГАЦААГ 2022.08.29-НИЙ ӨДРИЙН 12:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2022-08-26 203 0

Нэгдүгээр ангийн элсэлтийг баталгаажуулж амжаагүй эцэг эх, асран хамгаалагчид 2022.08.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл бүртгүүлэх боломжтой боллоо.

Өнөөдрийн 15:00 цагийн байдлаар 72,170 хүүхэд бүртгүүлэх боломжтойгоос 39,045 хүүхдийн бүртгэл албажсан байна.

Түр түдгэлзүүлсэн төлөвт байгаа хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчид сургуулийн элсэлтийн комисстой биечлэн уулзаж, мэдээллээ баталгаажуулна уу.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Холбоотой мэдээ