“Нүүдэлчин Монгол–2022” соёлын биет бус өвийн их фестиваль болно

2022-08-04 288 0

Нүүдэлчдийг соёлыг дэлхийд таниулах
Соёлын биет бус өвөө уламжлуулан үлдээх
21 аймаг нийслэлийн 1432 өвлөн уламжлагч хамрагдах
Монгол соёлын биет бус өвийн 7 ай савын 362 өвийг сурталчлах

“Нүүдэлчин Монгол – 2022” соёлын биет бус өвийн их фестиваль

Хэзээ: 2022.08.12-14-ны өдөр
Хаана: Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар

/эх сурвалж: Соёлын яам/

Холбоотой мэдээ