“ЖЕНДЭР БА ХҮНИЙ ЭРХ” ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2022-05-17 269 0

Хүний эрхийн Үндэсний комиссоос Монгол улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх , төрийн байгууллагад жендэрийн тэгш байдлыг хангахад төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцулагыг тайлбарлан таниулах, төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын шинээр баталсан хууль хэрэглээ ба жендэр, хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор энэ сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж буй сургалтад сумдын Засаг дарга нар болон Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар оролцож байна.

/эх сурвалж: Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ/

Холбоотой мэдээ