Газрын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэх журмын төсөлд санал авч байна

2022-05-14 236 0

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 7-д “Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасан газрын төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлж ногдуулах, 8 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтад заасан газрын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэх журмыг Нийслэлийн Засаг дарга, газрын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын болон татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга нар хамтран батална” гэж заасны дагуу журмын төсөлд санал авч байна.

Энд дарж саналаа өгнө үү.

ЭХ СУРВАЛЖ: НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Холбоотой мэдээ