ЗҮЙ БУСААР ХОРОГДСОН МАЛ 1735 ТОЛГОЙ БУЮУ НИЙТ МАЛЫН 0.06 ХУВЬ БАЙНА

2022-04-29 277 0

Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд зүй бусаар хорогдсон мал 1735 толгой буюу нийт малын 0.06 хувь байна.  2022 оны жилийн эхэнд 8200 малчин өрхөд 2.9 сая мал тоологдсоноос нийт  малын 48% буюу 1.428.000 эх мал тоологдсон. Нийт эх малын 93% буюу 1.339.000  эх мал төллөхөөс өнөөдрийн байдлаар 78.5 % буюу 1.052.100 эх мал төллөөд байна.

Үүнээс Төллөвөл зохих 40.6 мянган гүүнээс 21.7% нь буюу 8.8 мянган гүү, 8.2 мянган ингэнээс 70.7% нь буюу 5.8 мянган ингэ, 28.7 мянган үнээнээс 35% нь буюу 9.9 мянган үнээ, 405.6 мянган эм хониноос 87% нь буюу 351.7 мянган эм хонь, 855.7 мянган эм ямаанаас 79% нь буюу 675.8 мянган ямаа тус тус төллөөд байна. Төл бойжилт 99.7%-тай байна.

Эх сурвалж: Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

Холбоотой мэдээ