ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2022-04-18 309 0

Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүсэлтийн дагуу МХЕГ-аас төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслан үйлчилгээг үзүүллэлээ. Зөвлөн туслах үйлчилгээний хүрээнд рентген кабинетнийн бүтэц зохион байгуулалт, цацрагийн хамгаалалт, эмчилгээ оношилгооны тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, чанар аюулгүй байдлыг шалгаж, эрсдэлийг үнэлэн, рентген кабинетийн орчны цацрагийн тунгийн чадал болон компьютер томографийн аппаратын чанарын баталгаажуулалтын хэмжилтүүдийг хийсэн.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч, цацрагийн хяналтын лабораторийн шинжээчид “Цацрагийн үүсгүүртэй болон эмчилгээ оношилгооны тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтыг эмнэлгийн дүрс оношлогооны эмч, рентген техникч, цацрагийн хяналтын 7 ажилтан, хувийн хэвшлийн эмнэлгийн 6 цацрагийн ажилтнуудад танхимийн болон цахим сургалтыг зохион байгуулсан.

/эх сурвалж: Дорноговь аймгийн МХГ/

Холбоотой мэдээ