МАНАЙ УЛСЫН НИЙТ ХҮН АМЫН 50.9 ХУВЬ НЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

2022-03-07 354 0

Манай улсын нийт хүн амын 50.9 хувь нь эмэгтэйчүүд бөгөөд гуравны хоёр /69.6%/ нь хот суурин газарт, үлдсэн гуравны нэг нь /30.4%/ хөдөө орон нутагт амьдарч байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 76. Үүнийг эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалттай харьцуулахад 9.5 жилээр урт байна.

/эх сурвалж: ҮСХ/

Холбоотой мэдээ