МОНГОЛБАНК 2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРД 780 КГ ҮНЭТ МЕТАЛЛ ХУДАЛДАН АВЛАА

2022-01-10 307 0

Монголбанк 2021 оны 12 дугаар сард 780 кг үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр нийт 21 тн үнэт металл худалдан аваад байна. 2021 оны 12 дугаар сарын хувьд Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 8.2 кг,  Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбар 46.4 кг үнэт металл худалдан авсан.

Монголбанкны 1 грамм алт худалдан авах дундаж ханш 2021 оны 12 дугаар сард 163,695.60 төгрөг байв. 

График 1. 2018-2021 онд Монголбанкны худалдан авсан үнэт металлын хэмжээ (кг)

График 2. 2010-2021 онд Монголбанкны худалдан авсан үнэт металлын хэмжээ (тонн)

График 3. 2021 оны 12 дугаар сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ (төгрөг/грамм)

Холбоотой мэдээ