ЭМДЕГ-ААС 163 ЭМИЙН САНД ХУГАЦААТАЙ АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2022-01-06 380 0

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн энэ оны анхны хурал боллооХурлыг ЭМДЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн удирдан явуулж, 2021 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хийсэн “Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэсэн талаарх тайлангийн танилцуулга, үр дүнтэй танилцлаа.

Өнгөрсөн онд ЭМДЕГ орон нутгийн 906, нийслэлийн 849 буюу нийт 1755 эмийн сантай дээрх гэрээг байгуулан хамтран ажилласан бөгөөд гэрээний биелэлтийг 2021 оны 12 сарын 24-нөөс 12 сарын 31-ний өдрүүдэд үнэлэн, дүгнэлт гарган ажилласан.

Энэ хүрээнд 1258 байгуулагатай даатгалын гэрээг хэвээр үргэлжлүүлэх, 163 эмийн санд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, гэрээг шинэчлэн байгуулах, 56 байгуулагын гэрээг түтгэлзүүлж, албан шаардлага хүргүүлж, түүний биелэлтийг үндэслэн гэрээг үргэжлүүлэх, шинэчлэн байгуулах, 39 байгууллагын даатгалын гэрээг цуцлах, мөн үйл ажиллагаа явуулаагүй, материал ирүүлээгүй 239 байгууллагын гэрээг цуцлахаар боллоо.

Холбоотой мэдээ