ЭНЭ САРЫН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ, ХҮҮХДИЙН МӨНГИЙГ 13-НААС ОЛГОЖ ЭХЭЛНЭ

2021-12-08 463 0

Арванхоёрдугаар сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг ХХҮЕГ-аас гаргажээ.

Энэ сард халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж, насны хишиг, хүүхдийн мөнгийг 13-22-ны хооронд олгох хуваарьтай байна.

Холбоотой мэдээ